PECA - Pakistani European Christian Alliance
U bent hier: / / / ANBI status

De belastingdienst heeft stichting PECA aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vanaf 1 januari 2016. Dit betekent dat uw giften aan PECA belasting-aftrekbaar zijn.

Per 1 januari 2016 is het bestuur van PECA uitgebreid met drie leden zonder Pakistaanse achtergrond. Tegelijk met deze deelname heeft PECA een herstructurering ondergaan en ANBI-status verkregen. Met deze veranderingen beoogd PECA beter aansluiting te vinden bij de achterban in de Nederlandse kerken en cultuur.

Top