ANBI

Vanaf 1 januari 2016 is stichting PECA aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

 

Volledige naam in het ANBI-register:

Stichting Pakistaans Europese Christenen Alliantie

RSIN-nummer: 

820985314

Postadres PECA:
De Kievit 18
8251 JL Dronten

Doelstelling PECA:
PECA is een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de politieke, sociale en religieuze situatie van de Pakistaanse christenen in Europa en Pakistan. 

Hoofdlijnen beleidsplan:
Een samenvatting van het beleidsplan kunt u hier vinden.

Bestuur:
PECA wordt bestuurd door de volgende personen:
S.A. Bhatti voorzitter
M.S. Bhatti secretaris
L.J. Molhoek penningmeester
S. Joseph algemeen bestuurslid
S. Javed algemeen bestuurslid
A. van Engelen algemeen bestuurslid
K. van der Blonk algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:
De werkzaamheden die voor stichting PECA gedaan worden gebeuren altijd op vrijwillige basis zonder vergoeding. Alleen gemaakte onkosten voor het werk van PECA kunnen gedeclareerd worden.

Jaarverslag:
Om inzicht te krijgen in de uitgeoefende activiteiten van PECA in de afgelopen jaren kunt u het  jaarverslag van 2015 en het jaarverslag van 2016 bekijken.

Financieel verslag:
Een overzicht van de financiën van PECA is te vinden in het jaarverslag die u hier kunt bekijken.