Bemoedigen

Ook in Pakistan zelf wil PECA de christenen bemoedigen. Dit wordt gerealiseerd door middel van bezoeken, bijeenkomsten en telefoongesprekken. Vanuit PECA gaat Sylvester Bhatti met enige regelmaat naar Pakistan voor een bezoek aan de verschillende projecten. Tijdens zo'n bezoek worden ook bijeenkomsten georganiseerd om de Pakistaanse christenen te bemoedigen en te onderwijzen vanuit de bijbel en met hen te bidden. Daarnaast is er vanuit Nederland ook regelmatig contact met christenen die in Pakistan zijn om hen te bemoedigen en advies te geven.