Bewustwording

PECA houdt zich naast directe hulp ook bezig met bewustwording in Nederland en Europa. PECA wil de moeilijke situatie waar veel Pakistaanse christenen zich in bevinden aan de kaak stellen bij de overheid, maar ook bij de burgers. Om die reden spreekt PECA met politici en geeft PECA presentaties op verschillende bijeenkomsten.PECA heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan de SGP-beleidsnotitie ‘een ongemakkelijke waarheid’ over geloofsvervolging die in 2014 overhandigd is aan minister Koenders. Daarnaast heeft PECA  gesproken op verschillende jongerenavonden. Ook heeft PECA in november 2015 een Pakistaans diner georganiseerd voor ongeveer 65 mensen. In de toekomst wil PECA deze bijeenkomsten en maaltijden uitbreiden om de bewustwording binnen Nederland te vergroten. 

Wilt u samen met PECA een bijeenkomst of maaltijd organiseren, neem gerust contact met ons op.