Opvang Sri Lanka

Ontstaan

In 2013 werd PECA geconfronteerd met de nood in Sri Lanka, dat een vluchthaven blijkt te zijn voor veel Pakistaanse christenen. Zoals bekend is, wordt de situatie in Pakistan alsmaar gevaarlijker voor de Pakistaanse christenen. Door de toenemende extremisme hoort PECA steeds vaker over incidenten zoals de aanslagen in Johanabad en Joseph Colony. Steeds meer mensen zijn genoodzaakt om hun huizen te verlaten en te vluchten naar landen zoals Sri Lanka waar zij asiel kunnen aanvragen bij UNHCR. In de tussentijd is er niemand die omkijkt naar deze vluchtelingen waardoor zij worden gedwongen om op straat te zwerven zonder verblijfplaats of levensonderhoud. Stichting PECA wil deze vluchtelingen helpen. Daarom heeft stichting PECA een project gestart in Sri Lanka en meerdere huizen gehuurd waarin de Pakistaanse christelijke vluchtelingen opgevangen worden. De Pakistaanse christelijke vluchtelingen wordt naast onderdak ook levensonderhoud, begeleiding in de asielprocedure en medische en geestelijke zorg geboden.

 

Doel

Nadat PECA de nood in Sri Lanka gezien had, heeft PECA verschillende huizen gehuurd om de Pakistaanse christelijke vluchtelingen te helpen. PECA heeft het haar doel gemaakt om deze christenen in Pakistan en Sri Lanka bij te staan. PECA biedt 150+ vluchtelingen onderdak, voedsel, medische zorg, legaal advies en geestelijke zorg. Het primaire doel van PECA voor deze vluchtelingen in Sri Lanka is nu om deze zorg te blijven bieden totdat deze mensen worden hervestigd door UNHCR.

 

Bieden van onderdak en voedsel

PECA streeft ernaar dat geen enkele gevluchte Pakistaanse christen in Sri Lanka een tekort heeft aan voedsel en dat iedereen onderdak heeft. Alle bewoners van de PECA-huizen krijgen twee maaltijden per dag. ’s Ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur krijgen de mensen hun ontbijt. Daarna krijgt iedereen om 17.00 uur een warme maaltijd. Aangezien de mensen maar twee maaltijden per dag krijgen, streven wij ernaar om ze een gezonde en gevarieerde maaltijd te bieden. Elke week gaan een paar mensen van het management team naar de markt om het voedsel in te kopen. Het voedsel wordt door de teamleiders van elk huis verdeelt over de drie huizen. Het is de taak van de kok om een week lang op een juiste manier gebruik te maken van deze producten. 

PECA werkt sinds 2013 al voor de gevluchte Pakistaanse christenen in Sri Lanka. Hierdoor is PECA goed op de hoogte van de problemen van deze vluchtelingen. In december 2015 kwam er een verzoek binnen van meerdere vluchtelingen buiten de PECA huizen om hen te helpen rond de feestdagen. Negombo is een toeristisch gebied en de meerderheid van de bevolking is Katholiek. Hierdoor is alles rond de feestdagen veel duurder. Bovendien wonen de meeste asielzoekers al jaren in Sri Lanka. Zij zijn gescheiden van hun familie en vrienden en wachten met veel onzekerheid op de uitslag van hun procedure bij de UNHCR. In zulke omstandigheden zijn de feestdagen heel zwaar voor hen. Daarom heeft PECA besloten om deze mensen te bemoedigen door een kerstpakket te bieden aan alle Pakistaanse christelijke asielzoekers in Negombo. Deze kerstpakketten bevatten de meest essentiële levensmiddelen die alle asielzoekers nodig hebben.

Toen PECA begonnen is met het project in Sri Lanka werd er hulp geboden aan 99+ mensen. Al snel nam het aantal vluchtelingen toe. Vanaf 2014 wordt er humanitaire hulp geboden aan 150+ mensen en daarnaast zijn er nog ongeveer 50 mensen die geestelijke en juridisch hulp ontvangen buiten de PECA-huizen. In 2014 had PECA twee grote huizen gehuurd. In 2015 zijn die huurcontracten verlopen. Het was niet meer mogelijk om zulke grote huizen te vinden. Daarom huurt PECA sinds juni 2015 drie huizen in plaats van twee.

 

Bieden van medische zorg

Toen PECA het project startte, werd er geconstateerd dat de vluchtelingen geen medische zorg ontvingen van UNHCR. Daarom heeft PECA besloten om ook medische zorg te bieden aan de vluchtelingen (zie figuur 4.3). Over de jaren heen zijn er heel wat medische noodgevallen geweest. In de zomer van 2014 raakten veel mensen uit de PECA-huizen besmet met de Dengue-fever. Om dit in 2015 te voorkomen heeft PECA een muskietennet en dengue-werende middelen gegeven aan elke vluchteling. Daardoor waren er in 2015 veel minder gevallen van de Dengue-fever. 

In juni 2015 raakten veel kinderen besmet met een virus waardoor ze opeens heel ziek werden. In de PECA-huizen zijn alle jonge kinderen ziek geworden door dit virus. Door giften uit Nederland zijn alle kinderen geholpen.

In 2015 kwam PECA erachter dat het budget voor medische zorg niet groot genoeg was. Er was geen apart budget voor noodgevallen. In 2015 zijn meerdere noodgevallen geweest waarbij mensen acuut een behandeling nodig hadden. Het is al die keren moeilijk geweest om die mensen op tijd te helpen. Daarom wil PECA in de toekomst een apart budget beschikbaar stellen voor dit soort noodgevallen.

 

Begeleiding in asielprocedure

Voor veel vluchtelingen is het moeilijk om hun verhaal te presenteren tijdens hun interview met UNHCR. De vluchtelingen die naar Sri Lanka komen zijn vaak getraumatiseerde en onbewuste mensen. Voor velen is het de eerste keer in hun leven dat zij ondervraagd worden over hun problemen en hun ervaringen. Zij hebben niet de juiste of niet voldoende kennis en middelen om hun verhaal te presenteren. PECA zag dat veel verdienstelijke vluchtelingen om die redenen werden afgewezen door UNHCR. Daarom heeft PECA het op zich genomen om juridische hulp te bieden aan alle begunstigden van PECA. PECA helpt de vluchtelingen bij de voorbereiding op hun interview en bewustwording van hun rechten als Pakistaanse burger en vluchteling. Vervolgens wordt er ook geholpen bij het schrijven van bezwaarschriften als de vluchtelingen worden afgewezen door UNHCR.

 

Bieden van geestelijke zorg

PECA wil vanuit het christelijke oogpunt hulp bieden aan de gevluchte Pakistaanse christenen in Sri Lanka. Wij zien ons werk als een Bijbelse roeping, zoals ook verwoord in:

Galaten 6:2: “Draag elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.”

Naast humanitaire en juridische hulp wordt er daarom ook geestelijke zorg geboden aan de christelijke vluchtelingen. PECA biedt alle Pakistaanse christelijke vluchtelingen in Sri Lanka een kans om maandelijks samen te komen. Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen zij hun ervaringen of problemen met elkaar delen. Verder worden er ook wekelijks Urdu kerkdiensten en gebedsavonden georganiseerd. Naast de bijeenkomsten en diensten wordt er dagelijks gezamenlijk gebeden in alle PECA huizen.

 

Toekomst

Voor het project in Sri Lanka is geen einddatum vastgesteld. Zolang de nood blijft, wil stichting PECA hulp blijven bieden aan de Pakistaanse christelijke vluchtelingen in Sri Lanka. Voor de toekomst wil PECA wel kijken naar extra mogelijkheden om vluchtelingen sneller naar andere landen her te vestigen. Daarnaast wil PECA de hulp aan de vluchtelingen op termijn uitbreiden op het gebied van (geestelijk) onderwijs, werk en ontspanning. 

 

Lees hier een persoonlijk verhaal over De vlucht van Pakistan naar Sri-Lanka