Asielzoekers

PECA ondersteunt zowel in Nederland als in Pakistan gevluchte en ontheemde christenen. In Nederland steunt en bemoedigd PECA gevluchte christenen door hen op te zoeken en te begeleiden in het leven in Nederland. Vervolgens wordt er samen gekeken naar de toekomstplannen. Indien nodig biedt PECA ondersteuning aan in de asielprocedure op het gebied van vertaalwerk, papieren in orde maken en gesprekken voeren. Daarnaast werkt PECA mee aan internationale kerkdiensten in IJsselmuiden door middel van vertalingswerk en inhoudelijke bijdrages. Hierdoor kan PECA de Pakistaanse asielzoekers ook op geestelijk gebied hulp bieden en bemoedigen. Bovendien worden de Pakistaanse asielzoekers die contact hebben met PECA ook betrokken bij bijeenkomsten van PECA. Als laatste probeert PECA de Pakistaanse asielzoekers met een verblijfstatus onder te brengen bij een kerkelijke gemeente die verder zorg kan dragen voor diegene. 

Lees hier meer over het werk van PECA voor twee Pakistaanse vluchtelingen in Nederland Bashir en Aisha.